Karta från 1696
Kartans titel lyder: "Geometrisk Charta Öfwer Skara Stads Tomter, efter deras lägen förrän Staden olyckligen blef afbränd Åhr 1719, jemte Kåhlgårdar och Hagar inom Staquetet; såsom den finnes författad och beskrifwen av Extra Ordinarie Lantmästaren Christopher Hjerpe, Åhr 1696." Kartan, som kopierats med anledning av stadens återuppbyggande efter nämnda brand, upptager å en tabell till höger alla tomtägares namn jämte en del vederhäftighetsuppgifter om dessa. Som synes hade staden på den tiden ungefär samma gatunät, som den inre delen av densamma ännu äger. Kartan förvaras å Västergötlands fornmuseum i Skara.

 
Föregående Till första sidan Nästa
Avsluta visning av Skarabilder
(Stänger detta fönster)