Meny

Anna Sjunnesson

Anna är född och uppvuxen i Ängelholm där hon har läst på Södra Utmarkens Skola,
Nyhemsskolan och Åsboskolan. Hon tränade även agility och lydnad med vår hund Linus
och sjöng i kör i musikskolan. När hon tagit studenten 1999 flyttade hon till Kristianstad
där hon utbildade sig till förskollärare och jobbar ute i Vånga.
2009 gifter hon sig med Andreas i Ravlunda Kyrka,
mars 2010 får dom dottern Felicia och de flyttar till Dalby utanför Lund. 2012 får dom sonen Valdemar