Meny

Elisabeth Sjunnesson Öhrn

Elisabeth är utbildad barnsköterska och jobbade i många år på prematuravdelning med för tidigt födda barn,
 numera jobbar hon som undersköterska på med. avd. 16 på Ängelholms sjukhus

Elisabeth är också utbildad Beröringspedagog (Taktil stimulering).